Στο 40-90% των περιπτώσεων, η αιτία της ανδρικής υπογονιμότητας είναι η ανεπαρκής παραγωγή σπέρματος. Μελέτες έχουν δείξει σημαντική μείωση του αριθμού των σπερματοζωαρίων κατά 58% κατά τα τελευταία 50 χρόνια. Ανάλυση σε περισσότερες από 100 δημοσιευμένες μελέτες έδειξε μια σημαντική τάση μείωσης της πυκνότητας του σπέρματος κατά τα τελευταία 60 χρόνια, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη/Αυστραλία (-1-3% ανά έτος).

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu